Category Archives: Sākumlapa

KLKI aktualitātes

Gatavojamies Saulgriežiem! Mācīsimies svinēt latviskus Jāņus z/s “Trīssaliņas” 15.,16.,17.jūnijā, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā. Pieteikšanās: [email protected] http://www.trissalinas.lv/  KLKI materiāli par Jāņu svinēšanu: Leļļu filmas: 1.gatavošanās svētkiem: 2.pirts diena: 3. Jāņu ugunslietu gatavošana: uguns   -te dainas par uguni. Māra, govis, piena simbolika … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI aktualitātes

KLKI Domāšanas darbnīca: “Arhetipi”

“Arhetipi latviešu tautas pasakās un to loma bērnu personības attīstībā” 2013.gada 8-10.marts   Mērķi un uzdevumi: 1. Padziļināt sapratni par pasaku simboliem. 2. Identificēt arhetipus tradicionālajā kultūrā. 3. Nodefinēt bērnu personības attīstības stadijas pirmskolas un sākumskolas vecumposmos, izstrādāt vadlīnijas 5 līmeņos. … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI Domāšanas darbnīca: “Arhetipi”

KLKI Domāšanas darbnīca :”Zīmes”

“Etnogrāfisko zīmju lietojums izglītībā” 8. un 9. februārī,  2013.gadā Mērķi un uzdevumi: 1. Padziļināt izpratni par  zīmju simbolisko nozīmi un pielietojumu. 2. Izstrādāt vadlīnijas Zīmju  zīmēšanas mācību priekšmetam no  pirmskolas līdz vidusskolai. 3. Vienoties par etnogrāfisko zīmju lietojumu  pašattīstības  instrumentu … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI Domāšanas darbnīca :”Zīmes”

KLKI piedalās Nacionālā attīstības plāna apspriešanā Kultūras ministrijā 20.09.3012

    Iedziļinoties NAP  publiski apspriežamajā variantā, radās pamatotas bažas, ka dažu miljonu budžets pārsvarā tiks izlietots sveštautiešu integrācijai, nevis valstsnācijas tautas kultūras atbalstīšanai, tālāk nodošanai ar izglītības starpniecību.  Ja mūsu tradicionālajai kultūrai kā nozarei nebūs izstrādāts stratēģiskās attīstības plāns … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI piedalās Nacionālā attīstības plāna apspriešanā Kultūras ministrijā 20.09.3012

KLKI piedalās Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdē par mācību saturu

2.10.2012. LR izglītības ministrs, R.Ķīlis,  IZM un VISC pārstāvji tikās ar mācību literatūras izdevējiem un citiem organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par gaidāmajām reformām mācību saturā un mācību līdzekļu izdošanas jautājumos. Sēdi var noskatīties šeit:   KLKI šajā sēdē aicināja IZM … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI piedalās Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas sēdē par mācību saturu

KLKI piedalās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē par Latvijas kultūras kanonu

2012.gada 12.septembrī Saeimas Sabiesrības saliedētības komisijā tika spriests par Latvijas kultūras kanona pārveidi.   KLKI un RITAVAS  iesniegtie priekšlikumi :    Ieteikumi kulturas kanonam    Latvijas kultūras kanons  – tas ir starptautiski atzīts dokumenta veids, kurā ir  iespēja  valstiskā līmenī … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI piedalās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē par Latvijas kultūras kanonu

KLKI piedalās konferencē: “Izglītība, kas vieno”

Konference notika 2012. gada 7. septembrī,    viesnīcas ”Monika”  telpās,  Rīgā. Atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Austrumeiropas politikas pētījumu centrs, Pasaules brīvo latviešu apvienība. “Šī konference savā ziņā bija unikāls notikums, jo tajā pirmo reizi tika  runāts par izglītību kā par … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiKLKI piedalās konferencē: “Izglītība, kas vieno”

Domāšanas darbnīca “Dzirnakmeņos”

25. un 26.augustā notika KLKI kārtējā Domāšanas darbnīca Murjāņos, fonda “Viegi” mājā “Dzirnakmeņi”.  Paldies fondam “Viegi” par atbalstu un sadarbību! Domāšanas darbnīcas tēma: Vērtības, tēli, simboli, arhetipi un cilvēka (latvieša) psihe.  Visu šo jēdzienu kopsaistīta sistematizēšana, izmantojot latvisko zīmju struktūras. … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiDomāšanas darbnīca “Dzirnakmeņos”

Domāšanas darbnīca “Kalniņos”

27. un 28. jūlijā viesu namā “Kalniņi”, Drabešu pagastā, Amatas novadā KLKI biedri un uzaicinātie viesi  tikās domāšanas darbnīcā: “Latviskā pasaules uzskata strukturizēts modelis; tēlu, arhetipu sistēma – latviskas izglītības pamats”. Mērķis: Vienoties par latviska pasaules uzskata modeli kā          … Continue reading

Posted in Sākumlapa | Komentāri ir izslēgtiDomāšanas darbnīca “Kalniņos”