Domāšanas darbnīca “Dzirnakmeņos”

25. un 26.augustā notika KLKI kārtējā Domāšanas darbnīca
Murjāņos, fonda “Viegi” mājā “Dzirnakmeņi”. 
Paldies fondam “Viegi” par atbalstu un sadarbību!
Domāšanas darbnīcas tēma:
Vērtības, tēli, simboli, arhetipi un cilvēka (latvieša) psihe.
 Visu šo jēdzienu kopsaistīta sistematizēšana,
izmantojot latvisko zīmju struktūras.
Mērķis: Sistematizēt latviskās vērtības, tēlus, simbolus, arhetipus.
Uzdevumi:
  1. definēt jēdzienus: tēls, simbols, arhetips, vērtības; fraktālis, holons, hologramma
  2. atrast visu šo jēdzienu savstarpējās sakarības un sakarības ar cilvēka-latvieša psihi
  3. izvēlēties sistematizācijas veidus un formas, par pamatu ņemtot latvisko zīmju struktūras
  4. veidot vērtību sistēmu; tēlu, simbolu, arhetipu sistēmas
  5. diskutēt, ieskicēt šo sistēmu pielietojumu izglītībā, konkrētos mācību priekšmetos, metodikās, paņēmienos
  6. visā darbā balstīties uz folkloras, etnogrāfijas materiāliem( zīmes, dainas, pasakas, sakāmvārdi, u.c.)
     
    Tēzes, prezentācijas, lektoru video ierakstus  skat. sadaļā:” Latviska izglītība”
This entry was posted in Sākumlapa. Bookmark the permalink.