Domāšanas darbnīca “Kalniņos”

27. un 28. jūlijā viesu namā “Kalniņi”, Drabešu pagastā, Amatas novadā KLKI biedri un uzaicinātie viesi  tikās domāšanas darbnīcā:
“Latviskā pasaules uzskata strukturizēts modelis; tēlu, arhetipu sistēma – latviskas izglītības pamats”.
Mērķis: Vienoties par latviska pasaules uzskata modeli kā                                                     izglītības   filsofisko pamatu
Uzdevumi:
1. Vienoties par terminoloģiju.
2. Izpētīt latvisko pasaules uzskatu (kolektīvais, individuālais aspekts), apspriest simbolu, tēlu, arhetipu  sistēmu (latviešu un cittautu aspekts).
3. Modulēt filozofijas iedzīvināšanas iespējas  izglītībā.
 
 
Lekciju tēzes un video ierakstus skat. mājas lapas sadaļā: “Latviska izglītība” .
 
 
This entry was posted in Sākumlapa. Bookmark the permalink.