KLKI Domāšanas darbnīca :”Zīmes”

“Etnogrāfisko zīmju lietojums izglītībā”

8. un 9. februārī,  2013.gadā
Mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt izpratni par  zīmju simbolisko nozīmi un pielietojumu.
2. Izstrādāt vadlīnijas Zīmju  zīmēšanas mācību priekšmetam no  pirmskolas līdz vidusskolai.
3. Vienoties par etnogrāfisko zīmju lietojumu  pašattīstības  instrumentu   izveidei.
 
Secinājumi:
 
Zīmju skaidrojumi nav viennozīmīgi. Viena zīme var tikt lietota dažādos nolūkos un tad tā var
iegūt arī dažādus nosaukumus. Vienai zīmei var būt nosaukums, kas izsaka gan vizuālo, gan simbolisko. 
Zīmju mācība pirmsskolā jāsāk, lietojot vizuālos nosaukumus un saistot  zīmes ar Dabas tēliem.  Kad tas
apgūts, var sākt iepazīties ar zīmju simboliskajām nozīmēm un to pielietojumu ikdienā, gadskārtu ieražu svētkos,
mūža godos.
Zīmju apguve pirmsskolā var tikt saistīta ar rakstītmācības apguvi. Bet vidusskolā var jau iepazīties ar sakrālo ģeometriju, kuras pamatā ir visas ģeometriskās formas. Vidusposmā var pakāpeniski iepazīties ar zīmju simboliskajām nozīmēm un to lietojumu.
Arī skolotājiem zīme var kalpot kā pašattīstības instruments.
Darba grupas gatavo konkrētus materiālus.
Video lekcijas no Zīmju darbnīcas skat. sadaļā: “Latviska izglītība”.
 
 
This entry was posted in Sākumlapa. Bookmark the permalink.