KLKI Domāšanas darbnīca: “Arhetipi”

“Arhetipi latviešu tautas pasakās un to loma bērnu personības attīstībā”

2013.gada 8-10.marts
 
Mērķi un uzdevumi:
1. Padziļināt sapratni par pasaku simboliem.
2. Identificēt arhetipus tradicionālajā kultūrā.
3. Nodefinēt bērnu personības attīstības stadijas pirmskolas un sākumskolas vecumposmos, izstrādāt vadlīnijas 5 līmeņos.
4. Apzināt biežāk sastopamo problemātiku bērnu attīstībā un modelēt tās novēršanas iespējas.
 
Secinājumi:
Pasakās ir ietverti ne tikai cilvēka personības attīstībai būtiski arhetipi, bet arī arhetipiskās rīcības modeļi.
Bērniem jālasa arī tādas pasakas, kurās notiek dažāda veida negācijas un tiek parādīts ceļš, kā tās pārvarēt.
Ja audzinām bērnus humānisma garā, izolējot tos no dzīves negāciju analīzes, tad varam gaidīt izaugam vien rīcībnespējīgas personības, kuras nav spējīgas savā dzīvē pieņemt būtiskus lēmumus. Tie ir cilvēki, kuri ir
viegli pakļaujami un ar kuriem var viegli manipulēt.
Sadaļā: “Latviska izglītība” skat. video lekcijas par šīm tēmām!
 
This entry was posted in Sākumlapa. Bookmark the permalink.