KLKI piedalās Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē par Latvijas kultūras kanonu

2012.gada 12.septembrī Saeimas Sabiesrības saliedētības komisijā
tika spriests par Latvijas kultūras kanona pārveidi.
 
KLKI un RITAVAS  iesniegtie priekšlikumi : 
 
Ieteikumi kulturas kanonam 
 
Latvijas kultūras kanons  – tas ir starptautiski atzīts dokumenta veids, kurā ir  iespēja  valstiskā līmenī definēt latvisko  identitāti, ļoti konkrēti aprakstot vērtības, rīcības, tēlus, simbolus, parādības,  kuras ir mums raksturīgas un  mūs padara par latviešiem- pasaulē atpazīstamu valstsnāciju..  Jo vairāk cilvēku piedalīsies tā veidošānā,  jo lielāka iespēja, ka tas nebūs tikai formāls  dokuments, kuram nav nekāda praktiskā pielietojuma ne izglītībā, ne kultūrā, ne politikā.   Tad tas taps par  mūsu tautas svētnīcu – garīgo identitātes kodolu, kurā katrs mēs varam atpazīt daļu no sevis,  smelties spēku un iedvesmu savām radošajām aktivitātēm, tālāk attīstot kultūru.
 
Solvita Lodiņa 12.09.2012.
 
Saeimas Izglītības un kultūras komisijas sēde, kurā  LR izglītības ministrs R.Ķīlis prezentē iecerētās reformas izglītībā:
audio (fragments, zema kvalitāte, ieraksts no blakus telpas):
R.Ķīļa reformas.Mācību saturs
This entry was posted in Sākumlapa. Bookmark the permalink.