1.-3. klasēm

  1. Jumji

Ziemassvētki

Edgars Lipors. Lāča monologs ”Kā Lācis jūtas čigānu gājienā?”

4.kl.latv.val. 4.4. Vai dzīvniekiem ir valoda? (Ziemassvētki)1.-3.at. Dzīvnieku valoda, monologs, folkloras, daiļlit. Teksti par tiem.(Dzīvniekveidīgās maskas, to uzvedība. Lācis Ziemassvētku čigānu gājienos.

Filma montāžā.

Meteņi

Edgars Lipors. Piemērs leļļu animācijai: Meteņu Jēriņš sarunājas ar Vilku – mazuli. 1.- 2. klasēm teātra māksla. 2. t. Lelles.

Meteņu leļļu  stāsts – budēļi, ķekatas, Metenis, jēriņi, kazlēniņi, vistiņas, zirgi, cūciņas.

Jāņi

2.kl. latv. val. 2.6. Dažādu notikumu pasaulē.

2.at. Kad lietas atdzīvojas. (Tiek piedāvāts izvēlēties Jāņiem piederīgas lietas un uzrakstīt to dialogus. Dots tradīciju apraksts).

Jāņi

Edgara Lipora metodika mūzikas instrumentu spēlei. “ Ko dara folkloras kopas”

3.kl. mūzika 3.5.t. Skaņu gleznas. (Jāņi)1.-3.at.Ko dara folkloras kopas? Spēlē dūdas, kokles, stabules, bungas, piedalās svētkos.