04. Decembris

PIECGADNIEKI

Decembris

UZMANĪBU! 17.nedēļā atkārtojam pusgadā paveikto, atceramies interesantāko, pabeidzam iesākto, izpildām neizpildīto.

Priecīgus Ziemassvētkus!

Mūzika 17.nedēļa

17.nedēļa Mūzikas progr.

14.nedēļa Ļ burts

Veidošana

Domu vērošana

Mūzika

14.nedēļa – Ļ

Zīmju zīmēšana

Ļaunā sieva akā

****************************

15.nedēļa ZŽ burti 

Zīmju zīmēšana

Z burts

Ž burts

Mūzika

15.nedēļa

Tiem, kas praktizē KLKI Daces Eihmanes mūzikas metodikas stundu plānus, kuri  atrodas KLKI Slepenajā pūralādē, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu un nosūtiet uz adresēm: [email protected] un [email protected] līdz 31.decembrim.

aptaujas-jaut-muzikas-ped-par-klki-muzikas-programmu

Veidošana

Zelta zivtiņa

Turpinām gatavoties Ziemassvētkiem

Mēneša vingrošana ar dainām:

“Ai saulīte, mēnestiņi”

Audio 5 min. savai improvizācijai:

Kāds ir latviešu Ziemassvētku dziļākais, jēgpilnākais saturs, lasiet apcerē:

Ziemassvētku filozofija

Aicinājums būt atbildīgiem un iedot bērniem izpratni par latviešu Ziemassvētkiem, dziedot dziesmas “Sidrabiņa lietiņš lija”, “Kaķīšami bērns nomira”, “Man bij’ viena gara pupa”, “Pūti, pūti, Ziemelīti”, “Sen dzirdēju, nu redzēju” un  ejot rotaļās “Tec, pelīte”, “Saulīte un mēness”, “Vilks un kaza”. Tieši šīs dziesmas slēpj sevī apziņas attīstības algoritmus, kas bērniem noderēs visam mūžam. Un lai pagaida piparkūku dziesmas un citas bezjēdzīga satura dziesmas, kuras apdzied vien fizisko pasauli un neko nepastāsta par cilvēka garīgo ceļu.

Lai top jēgpilni Ziemassvētku rotājumi un dekorācijas bez jēgas lai paliek talantu konkursiem un koncertiem!

Lai top maskas ar jēgu! Zaķi, lapsas, suņi, sniegpārsliņas un citi  lai paliek ikdienas teātriem. Atstājam tos rūķus skandināviem un mācām bērniem latviskus tēlus un rituālus!

Leļļu video:

  1. Turpinājums Dabas muzeja masku izstādē “Ziemassvētku maskas -čigāni un dančubērni”  15 min.                                                                                                                         
  2. Gatavošanās Ziemassvētkiem -1.sērija (20 min.)

3. Ziemassvētku svinēšana – 2.sērija (25 min.)

Ziemassvētku dziesmas:

1.Sen dzirdēju, nu redzēju/ Elizabete Lodiņa – solo, Laima Lodiņa -vijole, Solvita Lodiņa -kokle, zvani:

2.Sidrabiņa lietiņš lija/folkloras kopa “Pērlis”:

3.Kaķīšami bērns nomira -literārā val.:/folkloras kopa “Pērlis”:

3.a Kaķīšami bērns nomira – latgaliski/folkloras kopa “Pērlis”:

4. Paldies saku Dieviņam, nu atnāca Ziemassvētki/Edgars Lipors un Solvita Lodiņa:

5. Pūti, pūti, ziemelīti/Edgars Lipors un Laima Lodiņa:

6.Neguli, Saulīte/ Edgars Lipors un Solvita Lodiņa:

7. Vilks ar kazu saderēja/ Edgars Lipors un Solvita Lodiņa no filmas “Ziemassvētku maskas”:

8. Gani, gani, sargiet kazu/ Edgars Lipors un Solvita Lodiņa:

9. Dedziet skalus, pūtiet guni, laidiet Dievu istabā/Edgars Lipors un Solvita Lodiņa:

9.a variants:Dedziet skalus, pūtiet guni/Solvita Lodiņa

10. Tec, peleite zirņu zogtu/ Solvita Lodiņa:

11. Ai, bagāti ziemassvētki/Solvita Lodiņa

12. Ai, Saulīte, mēnestiņi/ Solvita Lodiņa 2012.g.:

13. Kas tur rībina uz istabiņu, Ziemassvētki dancina savu kumeliņu/Edgars Lipors un Solvita Lodiņa:

Masku gājienu dziesmas:

Maskotie ļaudis dzied pie durvīm:

14. laid iekšā, saimeniece, neba mēs daudz bijām: bijām pieci, bijām seši, līdz trejam desmitam / Edgars Lipors, Lodiņu ģimene, Batņu ģimene no filmas “Ziemassvētku svinības”2.sērija

15. Kekatu māmiņa laid mani iekšā/ Edgars Lipors un Solvita Lodiņa no filmas “Ziemassvētku maskas”

Šī dziesma ir ļoti raksturīga maskotajiem gājieniem. Taču nesaskan ar Aīdas Rancānes un Andra Kapusta izvirzīto tēzi, ka ķekatas ir Meteņu maskas. Šai dziesmai piedziedājumā skan refrēns “kalado”, kas nozīmē bluķis, kuru velk Ziemassvētkos. Taču pašas dziesmas saturs pilnībā atbilst čigānu masku raksturam, jo runa ir par zagšanu, galvas ķemmēšanu, kas raksturīgs ir Ziemassvētkiem. Čigānu masku grupā nāk līdzi arī čigānietes, kuru uzdevums ir kaut ko mājā nozagt un tad tūlīt saimniekiem iztirgot par kādu labumu. Tas, protams,  ir jautri, taču noteikti ir jaunāks uzslāņojums masku gājienu dziļākajai būtībai.

16. Ķekatā, ļekatā, lec kāpostu dārziņā/Edgars Lipors un Solvita Lodiņa

Ar šo dziesmu lec kāpostu dārzā, lai izmītu nezāles. Kā zināms kāpostus ir grūti izaudzēt, jo parasti tos nograuž kāpuri. Tāpēc īpaša dziesma un rituālā darbība kāpostiem. Atkal dziesmā tiek pieminēts vārds “ķekatā”, kas liek domāt, ka tie, kas lec ir ķekatas.  Pēc A.Rancānes un A,Kapusta ķekatas lec Meteņos, bet darbības ap kāpostiem ir tieši Ziemassvētkos. Vērtējiet paši, kā šo izmantot! Dziesmas pašas par sevi ir skaistas, skanīgas.

17. Danco lāci /Edgars Lipors, Lodiņu ģimene, Batņu ģimene no filmas “Ziemassvētku svinības”2.sērija

Ar lāci izstaigā telpas, lai izrūcinātu visu nejauko, sastāvējušos, iesīkstējušo.

18. Nāve, nāve, nāc jel drīz /Edgars Lipors, Lodiņu ģimene, Batņu ģimene no filmas “Ziemassvētku svinības”2.sērija

19. Saimnieku apdziedāšana. Protu, protu, redzu, redzu, tais mājās slinkas meit’s/Edgars Lipors, Lodiņu ģimene, Batņu ģimene no filmas “Ziemassvētku svinības”2.sērija

20. Atvadīšanās no saimniekiem. Projām, projām, visi diedelnieki/Edgars Lipors, Lodiņu ģimene, Batņu ģimene no filmas “Ziemassvētku svinības”2.sērija

21. Bluķa dedzināšanas dziesma. Dedzi, dedzi, uguntiņa/ Edgars Lipors un Solvita Lodiņa

22. Apceres dziesma. Man bij’viena gara pupa/ Solvita Lodiņa

 

*************************************

16.nedēļa SŠ Ziemassvētki

Mūzika

16.nedēļa

Veidošana

Zīmju zīmēšana

1.zīm. S burts

2.zīm. Š burts

3.zīm. Š burts

***************************************

17.nedēļa 

Zīmju zīmēšana

Pamēģiniet uztaisīt savus radošos ķistus!

Līgas Mellupas moderni, mākslinieciski ķisti:

 

 

 

 

 

 

 

Veidošana

Sniegpārslu gatavošana no spiedogiem:

Prezentācija par sniegpārsliņām:

sniegparslas