NOTIKUMI

20.augustā viesu namā “Līvkalni” pirmais seminārs
aprobācijas iestādēm.
2015./2016.m.g. KLKI aprobācijā piedalās:
Siguldas BJJC PII “Kastanītis”,
Līvānu PII “Rūķītis”,
Jaunalūksnes PII “Pūcīte” Kolberģī,
Druvienas pamatskolas PII “Pūcīte”,
Ikšķiles privātā PII “Ķiparu nams”,
Cēsu 2.pamatskolas PII
**************************************
1.08.2015.
KLKI projekta “Ābece” prezentācija Smiltenes novada
pedagogu vasaras skolā.
************************************** 
 
2015.gada jūnijā gleznu izstāde Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī
 
**************************************
2015.gada 12.jūnijā KLKI materiālu aprobācijas gada
izvērtējums, tiekoties iesaistītajām mācību iestādēm
Alūksnē
**************************************
2015.gada aprīlī KLKI metodiskās dienas un izstāde
Alūksnē, Ventspilī, Kuldīgā
**************************************
2015.gada 2.februārī KLKI piedalās Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja gadskārtējā konferencē ar referātu:
“Muzeju eksponātu izmantošana pedagoģiskajās programmās”

*****************************

2015.gada 23.janvārī KLKI atklāj Latviešu ābeces izstādi
Siguldas novada bibliotēkā, Siguldā, Skolas ielā 3

*******************************

2015.gada 22.janvārī KLKI piedalās Latvijas Radio 4 raidījumā

http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2015&m=1&d=22

10:06   День за днем

 

Новые пособия по латышскому для детсадов: как учить будут?

Издано новое учебное пособие по латышскому языку для детских садов. Как будут учить самых маленьких?

***************************************

2015,gada 20,janvārī KLKI prezentē savus izdevumus piecgadniekiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

  http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/21.01.2015-abece-latvisko-tradiiciju-gara.id42644/

***********************************

2014./2015. gadā KLKI turpina darbu pie pirmskolas izglītības programmas, materiāliem un metodikām skolotājiem

 Aprobācijas procesā piedalās:
Druvienas pamatskola,
Jaunalūksnes novada PII “Pūcīte” Kolberģī
Siguldas jaunrades centra PII grupa “Kastanītis”
******************************

2013./2014. gadā KLKI turpina darbu pie pirmskolas izglītības programmas, materiāliem un metodikām skolotājiem

Aprobācijā piedalās 9 mācību iestādes no visas Latvijas.
Mācību gada noslēgumā 6.jūnijā 2014.gadā visi skolotāji tiekas, lai
izvērtētu materiālus, mācību procesu.
******************************
KLKI biedrība 2013.gada 9.augustā organizēja
Jumja ķeršanas rituāla restaurācijas darbnīcu
Pārgaujas novada, Raiskuma pagasta mājās:”Unguri” 
Šis pasākums notika KLKI projekta: „Ābece” ietvaros ar galveno mērķi nofilmēt  leļļu ģimenes līdzdalību Jumja rituālā un ražas novākšanas darbos. Rezultātā tapa filma:”No grauda līdz maizei” – metodiskais materiāls PII un skolām.
Uzaicinātajiem ciemiņiem piedāvājām sajust Jumja ķeršanas  rituālu un restaurēt sevī nebijušas sajūtas, darbojoties ar senajiem darba rīkiem, kurus mums laipni atvēlēja Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. 25.augustā muzeja rijā turpinājām labības kulšanu ar spriguļiem Maizes dienas ietvaros.
 
***************************
2013.gada 21.jūnijā KLKI noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju. Tajā paredzēts sadarboties video materiālu filmēšanā pirmskolas programmas vajadzībām.
 
***************************

KLKI Domāšanas darbnīcas 2013.gadā:

8-10.martā “Arhetipi”
Arhetipi Sauleskalnā programma
 
8.-9.februārī “Zīmes”
Zīmju darbnīca, programma 
Darbnīcu video lekcijas sadaļā: “Latviska izglītība”
*******************************************************************
11.februārī radio intervija raidstacijā: “Merkurs” par latvisko izglītību.
Piedalās KLKI vadītāja S.Lodiņa un LNSS vadītājs E.Kramiņš. Skat.”Latviska izglītība”
***********************************************
 

2012.gada 3.novembrī KLKI gada sapulce:

1.Atskats uz biedrības darbību
2. Ābeces darba grupas prezentācija:
    a) teorētiskā daļa
    b) izstrādāto materiālu apskats
    c) aprobācijas video izlase
    d) tālākie plāni un iespēja saņemt materiālus aprobācijai
3. Jaunu biedru uzņemšana, KLKI dokumentācijas izmaiņas,
   institūciju  pārvēlēšana, turpmākās darbības plānošana.
**************************************************************

2012.gada.2.oktobrī KLKI piedalās 

Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē par mācību saturu un mācību līdzekļiem.
 
***********************************************************

2012.gada 20.septembrī KLKI piedalās

NAP sabiedriskajā apspriedē KM par kultūras jautājumiem.
 
***********************************************************
2012.gada 12.septembrī KLKI piedalās
Saeimas Izglītības un kultūras komisijas sēdē , noklausoties LR izglītības ministra prezentāciju par izglītības reformām (audio ieraksts)  un
Sabiedrības saliedētības komisijas sēdē, kur tiek apspriestas latvijas kultūras kanona pārveides iespējas.
(video ieraksts)
**************************************************************
2012.gada 7.septembrī KLKI piedalījās konferencē: “Izglītība, kas vieno”
Atbalsta: LR Kultūras ministrija, Austrumeiropas politikas plānošanas centrs, Pasaules brīvo
latviešu apvienība.
/Programma un Video lekcijas sadaļā: “Latviska izglītība”/
**************************************************************
2012.gada 25.-26.augustā “Dzirnakmeņos”, Murjāņos
Domāšanas darbnīcas :”Latviskais pasaules uzskats- izglītības pamats” turpinājums,
Tēma: “Vērtības, tēli, simboli, arhetipi un cilvēka (latvieša) psihe. Visu šo jēdzienu kopsaistīta sistematizēšana, izmantojot latvisko zīmju struktūras “.
 
 /Darbnīcas materiāli mājas lapas “Latviska izglītība” sadaļā/
 ******************************************************
2012.gadā no 27.-28.jūlijam
Domāšanas darbnīca “Kalniņos”, Drabešu pag.,Amatas novadā
 “Latviskā pasaules uzskata strukturizēts modelis; tēlu, arhetipu sistēma – latviskas izglītības pamats”.
/Darbnīcas materiāli mājas lapas “Latviska izglītība” sadaļā/
***************************************************** 
2012.gadā no 11.-15.jūnijam
KLKI Ābeces darba grupa veica izstrādāto materiālu
aprobāciju Brīvajā Māras skolā ,
vēlāk – 27.jūnijā notika aprobācijas nedēļas izvērtēšanas
seminārs
***************************************************8 
2012.gada 22.maijā
KLKI piedalās Saeimas Valstiskās Audzināšanas apakškomisijas sēdē
ar prezentāciju par koru repertuāru un valstiskās ideoloģijas nepieciešamību:
Ped.principi bērnu audzināšanā 
Par koru repertuāra problēmjautājumiem notiek sarakste ar IZM, VISC, NKMC 
Rezultāts:
VISC aicina septembrī organizēt kopīgas diskusijas ar diriģentiem, mūzikas skolotājiem,
metodiķiem;
Saeimas Valstiskās Audzināšanas apakškomisija izveido darba grupu konferences
organizēšanai par Tradicionālās kultūras jautājumiem
*************************************************
2012.gada martā KLKI biedri ciemojās:
 Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā, kur pavadījām vienu dienu, piedaloties mācību stundās un sarunājoties ar skolas vadību. 
 *********************************************************
 2012.gada februārī KLKI uzsāk darbu pie latviskas Ābeces.
 
KLKI Ābeces darba grupas rezultāts būs vesela gudrību pūralāde:
audiālā, vizuālā, grāmatas, plakātu, kartiņu formā. Un katram bērnam būs iespēja no pūralādes piemeklēt vispiemērotāko burtu mācīšanas veidu, paņēmienus un materiālus.
Maketus paredzēts pabeigt līdz 2012. gada septembra sākumam un piedāvāt
vairākām skolām, pirmskolas iestādēm aprobēt – papildināt, koriģēt.
******************************************
 20.decembrī 2011.g. KLKI un RITAVA (Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija) tikās ar Saeimas Valstiskās audzināšanas apakškomisiju, lai:
1) aktualizētu tradicionālās kultūras akcentēšanu Vispārējā izglītībā;
2) izteiktu priekšlikumu izveidot starpinstitucionālu darba grupu tradicionālās kultūras akcentēšanai Vispārējās izglītības  mācību saturā, pieaicinot arī NVO pārstāvjus un zinātnes dažādu jomu speciālistus jaunu mācību programmu izveidei un esošā mācību satura pārskatīšanai un izvērtēšanai.
3) izteiktu priekšlikumu izveidot Izglītības sadaļu Tradicionālās kultūras mantojuma likumprojektā;
4) izteiktu priekšlikumu IZM VISC  darbībai piesaistīt tradicionālās kultūras lietpratēju-speciālistu.
Sarunas noritēja labvēlīgā gaisotnē un tika saņemts visu Saeimā pārstāvēto politisko partiju frakciju pārstāvju atbalsts mūsu centieniem.
vest_SC-1
 
****************************************************************
2011.gada 7.decembrī
KLKI biedrības pārstāvji kopā ar saviem sadarbības partneriem –
Latvijas tradicionālās kultūras asociāciju, tiekas ar KM un IZM
pārstāvjiem pieņemšanā pie kultūras ministres Ž.Jaunzemes-Grendes.
Vizītes uzstādījumi un saturs:
Tikšānās KM 7.12.11. pieteikums
Tikšanās KM 7.12.11. saturs
*************************************************************  
2011.gadā KLKI biedri ciemojās:
1)Tukuma novada “Dzīvajā skolā”Praviņās.
2)“Brīvajā Māras skolā”Rīgā, Bišumuižā.
Kopīgi gatavojām mūzikas instrumentus, piedaloties gan viesiem – skolotājiem, gan “Brīvās Māras skolas” skolotājiem, bērniem un pat vecākiem.
3)Piebalgas Ekoloģiskajā, pašpietiekami noturīgajā kopienā, kur ilgi diskutējām par izglītības organizēšanas principiem un to saistību ar valstiski-ekonomisko iekārtu.