IZM-KLKI

Biedrības “Kustība par latvisku kultūru izglītībā”  IZM Līdzdarbības līguma nr. 2-2/2018/198 ietvaros laika posmā no 2018.-2022. gadam  tika uzfilmēti video materiāli, no kuriem bija paredzēts veidot mācību filmas par latviešu tradicionālajām gadskārtām un tām atbilstošas interaktīvās darblapas 1.-9. klašu dažādiem mācību priekšmetiem (skat. sadaļu “Informācija”). 

Sakarā ar to, ka Skola2030 programmu veidošanas procesā ESF noteikumu dēļ KLKI tika atteikta sadarbība, 2020. gada programmas tika izveidotas tā, ka KLKI nevarēja pie tām pieskaņot sagatavoto materiālu un izpildīt sākotnēji paredzētās Līdzdarbības Līguma prasības (skat. KLKI pētījumu sadaļā ” Informācija”). Līgums tika lauzts 2021. gadā, finansējums apturēts un KLKI ar IZM panāca mutisku vienošanos par uzfilmētā materiāla tālāko izmantošu jaunas, sistēmiski-pēctecīgi veidotas programmas digitālo materiālu krātuvei (gadskartas.klki.lv) par citu finansējumu. Un 22 filmas, kuras apskatāmas apakšnodaļās 1.-3.;4.-6.;7.-9.  ir tikai informatīva rakstura, lai pedagogi varētu paplašināt savas zināšanas latviešu Tradicionālajā kultūrā, taču netiek rekomendēts izmantošanai skolēniem konkrētās mācību stundās (skat. sadaļu “Informācija”), izņemot filmas ar Edgaru Liporu (skat. zemāk video materiālu 10. pozīciju), kuras veidotas kā eksperiments Skola2030 2020. gada programmām  un tajās  ir iekļauts kāds aspekts no visām 8 latviešu gadskārtām, kā prasīts programmas atbilstošajā apakštematā.

KLKI piedāvā iepazīties ar uzfilmēto 40 video materiālu sarakstu un īsu aprakstu (variet pasūtīt samontēt savu versiju savai mācību stundai, rakstot S. Lodiņai [email protected]) :