KULTŪRIZGLĪTĪBAI

Šajā lapā būs atrodami video ritma un kustību koordinācijas apguvei; folkloras materiāli – mūzikas klausīšanās nodarbībām, kurus var izmantot solfedžo un mūzikas literatūras  stundās profesionālās mūzikas skolās.

Prezentācija. Mūzikas mācība mūsdienu bērniem

APJUMĪBU LAIKA VINGROŠANA:

AR SKAIDROJUMIEM:

VEĻU LAIKA VINGROŠANA:

AR SKAIDROJUMIEM:

ŪDENS UN UGUNS VINGROŠANA MĀRTIŅU LAIKĀ:

ZIEMASSVĒTKU LAIKA VINGROŠANA:

LIELDIENU LAIKA VINGROŠANA:

PAVASARA PUTNU VINGROŠANA:

ŪSIŅA LAIKA VINGROŠANA: