KULTŪRIZGLĪTĪBAI

Šajā lapā būs atrodami video matriāli ritma un kustību koordinācijas apguvei bērniem pirmsskolas un sākumskolas vecumam.

Folkloras materiālus  mūzikas klausīšanās nodarbībām, kurus   var izmantot arī vingrošanai,   solfedžo un mūzikas literatūras  stundām profesionālās mūzikas skolās, variet meklēt  sadaļā GADSKĀRTAS.

Zemāk variet aplūkot  Solvitas Lodiņas prezentāciju, kuru pasūtīja sagatavot Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola 2018.gadā. Tajā tiek akcentēta un teorētiski pamatota kustības nozīme mūzikas mācīšanā   profesionālās mūzikas iestāžu mācību saturā.

Prezentācija. Mūzikas mācība mūsdienu bērniem

VINGROŠANA  AR  DAINĀM 

“Vingro ar dainām” ideja ir Solvitas Lodiņas oriģināls  izgudrojums 2011.gadā, kurš nu jau ir ieguvis dažādas interpretācijas dažādu jogu un skolotāju izpildījumā.

Ideja radās 30 gadus nodarbojoties ar dažādām vingrošanas sistēmām, jogām, cīņu mākslām dažādu garīgo skolotāju izpildījumā. Palika neatbildēts jautājums- kāpēc tas viss netika iemācīts jau bērnībā- skolā un, kāpēc ne latviskā veidā un izpildījumā?  Latviešiem ir lieliskas dainas, kuru tēli simbolu veidā slēpj latvieša Dievizpratni un pasaules uzbūves redzējumu. Tāpat latviskās zīmes ietver daudz dziļākas zināšanas par enerģijas strukturizēšanu nekā japāņu Reiki sistēma un zīmes! Dzīvosim un domāsim latviski! Bet tanī pašā laikā paņemsim no pasaules gudrības kausa tieši to, kas mums pietrūkst, kas mūs var bagātināt un virzīt uz attīstību modernās sabiedrības vidē.

Saprotot to, ka jebkura jogu elpošanas prakse var būt bīstama, ja to lieto bez sapratnes un, pārspīlējot, vingrošanai tika izvēlēts veselībai nekaitīgs formāts- noteiktas elpošanas praktizēšana vienas dainas četrrindes laikā un  ritmiskā veidā.

Ritmiska elpošana un kustēšanās nomierinās prātu, emocijas, attīstīs paškontroles spēju un palīdzēs izstrādāt kustību koordināciju.

“Veselā augumā mājo laimīga dvēsele”– ir šīs idejas devīze.

Emocionālā paškontrole skolas vidē mūsdienās ir ļoti vāja. Augstais stresa līmenis spēj nomākt interesi par izglītību un socializēšanos sabiedrībā. Skolēnu disciplīnas panākšana vardarbīgā veidā ir pagātnes sabiedrības metodes. Paškontroles mācīšanās – ir modernās sabiedrības metodes dvēseles miera, prieka un laimes iegūšanai. Priecīgs un laimīgs bērns ir motivēts  jaunu zināšanu apguvei.

Ir pilnīgi skaidrs, ka ķermeņa vingrināšana ar dziļu, apzinātu sajūtu  daudz ātrāk to sakārtos, uzlabojot pašsajūtu, garastāvokli, veselību kopumā, nekā mehāniska, agresīva,  piespiedu  vingrināšana. Praktizējot šos vingrojumus mācību iestādes vidē, tika novērots, kā palielinās grupas koncentrēšanās spējas  un uzlabojas mācību vielas apguves kvalitāte.

“Vingro ar dainām” kompleksi attīsta vairākus psihes līmeņus:

1) fizisko (jāstiepjas, jāizjūt līdzsvars, jāattīsta muskuļu spēks)

2) gribas ( jāpraktizējas regulāri; jāsāk ar vienkāršākajiem vingrinājumiem, jāturpina ar sarežģītākajiem)

3) emocionālo (jāklausās mūzika, jādzied līdzi; jāizpilda vingrinājumi, jūtot mieru, prieku, spēku vai, ar elpošanas palīdzību jāatbrīvojas no bailēm, saspringuma, dusmām, nepacietības, neiecietības u.c.)

4)mentālo (jākoncentrējas; radoši jādomā; jāizprot, ko dari un kāpēc tā dari; iztēlē jāierauga dainu tēli, vide un jāizprot simbolu nozīmes)

5) dvēselisko (apzināti jāvēro sevi, enerģētiski jāharmonizē, jāapvieno vienotā veselumā ķermeņa, prāta, sirds darbība)

Visu to aptvert uzreiz nav iespējams, tāpēc katru dienu jāliek klāt pa jaunam kustībai, jaunai sajūtai, līdz brīdim, kad labi izjūtam savu ķermeni, spējam vadīt emocijas, domas ,  dzīvības spēku un jūtamies radoši brīvi.

Neaizmirstiet pareizi elpot! (tas nozīmē -izvēloties noteiktus principus, piem.,  rokas uz augšu- ieelpa, rokas uz leju -izelpa, u.c.)

Neaizmirstiet, ka nav obligāti 100% kopēt video paraugdemonstrējumu! Ja esiet izpratuši galveno jēgu, variējiet ar šīm kustībām pēc savas sirds patikas!

Ja mūzikas nodarbībām der kāda cita dziesma, cits ritms, tad sāciet paši radīt!- izveidojiet savu unikālo vingrojumu kompleksu! Nofilmējiet to un padalieties, atsūtot: [email protected]    Palīdzēsim mūsu bērniem kopā!

Tālāk ir ievietoti vingrojumi, kurus var sasaistīt ar gadskārtu ieražu svētkiem. Tos vēlams mācīties vienu mēnesi un izpildīt kā rīta vingrošanu.

1)no sākuma noskatieties video paši un mēģiniet to atdarināt;

2)Jums kļūs skaidrs, kuri ir grūtākie elementi;

3) Bērniem atskaņojiet tikai dziesmu un no sākuma aiciniet viņus filozofēt par tās saturu;

4)Otru reizi atskaņojot, aiciniet bērnus kustēties  ritmā pēc savas saprašanas – iesaistot visas ķermeņa daļas; staigājiet apkārt un pieskarieties bērniem pie tām ķermeņa daļām, kuras viņi neiesaista kustībās (tātad tajās vietās var būt saspringti muskuļi, kuri ar laiku jāatbrīvo)

5)Vēlreiz atskaņojot dziesmu, parādiet dažus visvienkāršākos vingrinājumus, kuri padevās tieši Jums;

6)Pilnīgā klusumā pamāciet  kādu no kompleksā ietvertajiem elpošanas vingrinājumiem!

7) Tikai parādiet visa vingrojumu kompleksa video, lai bērni to vienkārši noskatās. pasakiet, ka pēc mēneša viņi varēs labi vingrot kopā ar video un vēl izdomāt savu vingrojumu secību. Pēc video noskatīšanās pavaicājiet, kurš vingrojums kuram šķita interesants vai… (kāds?).

8) Nākamajās reizēs variējiet ar augstāk aprakstīto metodiku un paši strādājiet radoši!

GADSKĀRTU   VINGROŠANA

APJUMĪBU LAIKA VINGROŠANA:

 

AR SKAIDROJUMIEM:

 

Izmantotā dziesma:

  1. Dziesma “Iebrauca saulīte” atkārtojas 3 reizes, kopā 5,35 min. -patstāvīgai vingrošanai

 

Dziesma pati par sevi stāsta par enerģijas atjaunošanu pēc tam, kad vecā, novalkātā enerģija (zelta ābolītis) vairs nav derīga. Bērniem labāk lietot jēdzienu “dzīvības spēks”, kas palīdz justies možam, spēkpilnam ( nestāstām par enerģijām…!)

 

APJUMĪBU LAIKA VINGROŠANA:

 

AR SKAIDROJUMIEM:

 

VEĻU LAIKA VINGROŠANA:

 

AR SKAIDROJUMIEM:

 

MĀRTIŅU LAIKA VINGROŠANA

 

ZIEMASSVĒTKU LAIKA VINGROŠANA:

 

LIELDIENU LAIKA VINGROŠANA:

Lai saglabātu iespēju bērniem pašiem radoši veidot kustības un izpratni par zīmēm, piedāvāju šādu nodarbību secību:

1)parādām bērniem saules zīmes un aicinām tās katram pašam radoši interpretēt ar savām rokām, kājām un ķermeni. Vēršam uzmanību uz katru bērnu, kurš atļaujas domāt individuāli un savādāk, nekā citi! Apstiprinām, ka “pareizi” ir veidot zīmi gan ar vienu pirkstu, zīmējot gaisā, gan ar galvu un acu kustībām, gan ar kājām, gan rokām, visu ķermeni.

2)Apkopojot visu bērnu radoši parādītās versijas, visi kopā tās lēnām izvingrojam.

3) Skolotājs iepriekš paskatās video un aicina bērnus lēnām izpildīt zīmju zīmējumus tieši tā, kā tas ir pasniegts video, lai vēlāk- vingrojot kopā ar video nerastos stress. Vienā nodarbībā Jūs variet izpildīt tikai vienu zīmi. Nākamreiz tai lieciet klāt vēl vienu utt.

4)Tikai pēc tam variet vingrot kopā ar video.

5)Pēc pamata kustību apgūšanas, aiciniet bērnus vai nu dziedāt līdzi dzirdamajai dziesmai vai elpot dziļas ieelpas, izelpas pēc principa- kad rokas paceļas uz augšu un labi atveras diafragma -ieelpojam, kad noliecamies uz leju vai rokas nolaižas- izelpojam!

6)Pēc vairākkārtīgas vingrošanas kopā ar video, aiciniet bērnus vingrot savā radoši izvēlētā ritmā un veidā, izmantojot tās pašas dziesmas.

7)Nerādiet video, lieciet klausīties tikai dziesmu un aiciniet bērnus vingrot ar dziļu sava ķermeņa un zīmes nozīmes izjūtu!

Saules zīmes rādīšanai bērniem variet izprintēt šeit:

Saulesapļu disks 3

Sauleskoks 2

SAULES ZĪME puķe3

villaines saulīte

Sauleskoks 5

 

ŪSIŅA LAIKA VINGROŠANA

 Šajā vingrošanā ir paredzēts klasiskais “Saules sveiciens”,  spēku uzkrājoša elpošana un noslēgumā – Ūsiņa zīmju zīmēšana.

(lejuplādējiet šeit:  Ūsiņa zīme melna     Ūsiņa zīme  )

Ūsiņa zīme Ūsiņa zīme

 

 

 

1.stadija: iepazīstamies ar Ūsiņa zīmi, dziesmu. Bērni radoši paši izdomā, kā šo zīmi parādīs ar kustībām. Zīmes enerģētisko “rādīšanu” jāiemācās saskaņot ar dziesmas ritmu:

Pār kalniņu Ūsiņš jāja

Ar akmeņa kumeliņu.

Tas atnesa kokiem lapas,

Zemei zaļu āboliņu.

Dzied un spēlē Edgars Lipors:

2.stadija. Iepazīstamies ar Saules sveicienu -klasisku vingrojumu kompleksu, kuru veic cikliski vismaz 5 reizes atkārtojot.

Saules sveicieni ir ar dažādām variācijām. Skatiet šo:

 

Saules sveicienu var izpildīt ļoti dažādi -ātri un ļoti lēni. Katram izpildījumam būs savs efekts un sajūtas. Ja visu šo ciklu variet izpildīt ātri, tad tas būtu jāmēģina izdarīt vienā elpas vilcienā (burtiskā nozīmē). Ievelkam elpu, aizturam to un veicam visu ciklu, beigās izelpojam. Var arī ieelpot uz katru atsevišķo kustību un tās veikšanas laikā izelpot ar vieglu skaņu, lūpas savelkot tūtiņā. Saules sveiciena laikā var uzkrāt daudz spēka, enerģijas un, otrādi, -nemākulīgi to veicot, arī viegli pazaudēt savu spēku (Ūsiņa spēku sevī…). Šis vingrojumu cikls arī lieliski  palīdz izstiept galvenās saites, muskuļu grupas ķermenī, kā arī izvadīt uzkrāto stresu (ja pareizi elpojam). Saules sveiciena ļoti lēna izpildīšana palīdzēs vairāk apzināties savu ķermeni un  sasaistīt to ar apziņu. Šādā gadījumā katrs cikla vingrojums jāizpilda kā poza un jāiztur tajā 1-2 min. Katrā ziņā jāsāk ar vingrojumu cikla iepazīšanu ļoti lēnā tempā (sākumā bez pozas izturēšanas 1-2.min.), meklējot kustību un elpas sakarības. Ātri veikt šo ciklu ieteicams tad, kad komplekss ir ļoti labi zināms un elpa arī pietiekami uztrenēta aizturēšanai.

3.stadija. Vingrojam kopā ar video 

Šajā video Saules sveiciena komplekss ir atvieglotā variantā.

Variet izvēlēties arī citas Ūsiņa laika melodijas (variet pasūtīt, ja nepieciešams tās pagarināt, samontējot):

1.Tumša nakts, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņ'(dzied un spēlē Edgars Lipors):

2. Tumša nakts melodija instrumentāli (akordeonu spēlē Edgars Lipors):

3. Jautrs zirgu dancītis ( akordeonu spēlē Edgars Lipors):

Šīs melodijas, dziesmas variet arī izvēlēties mācīties spēlēt uz stabules vai kokles.

 

Ieži, augi, dzīvnieki vingro!

 

Akmeņi vingro!

Bērni vēro akmeņu formas un īslaicīgi ieņem ķermeņa pozas, kuras tām līdzīgas.

Ideāli šīs formas atdarināt elastīga auduma maisā. Video ar akmeņiem upē izmantojams

filozofēšanai par savas dzīves šķēršļu pārvarēšanu -aizplūšanu tiem garām.

 

Nodarbības modulācija:

 

Koki vingro!

Vislabāk būtu, ja Jūs ar bērniem dotos dabā pētīt un atdarināt kokus. Bet, lai nodarbība nepārvēršas par pastaigu, jums iepriekš jānolūko koki ar īpašiem stumbriem. Visvienkāršāk ir doties uz ābeļdārzu, kur noteikti atradīsit interesantas koku kustības lielā vairumā. Ja interesantie koki nav apkārtnē pietiekami daudz, tad, tomēr jāizlīdzas ar fotogrāfijām, prezentāciju, video.

Koku kustības kopumā var atdarināt stāvus un guļus svecītes pozā. Stāvus pozas ir vairāk piemērotas, ejot dabā, guļus pozas – vingrošanai zālē.

Šeit prezentācija vingrošanai:

KOKI VINGRO stāvus poz.

Nodarbības principi līdzīgi kā iepriekš:

  1. Var katram bērnam vai mazai bērnu apakšgrupai izdalīt 3-4 fotogrāfijas, lai viņi radoši atdarina attēlus kustībās, tad spēlēt atpazīšanas spēles – kāds atdarina kustību, kādam jāuzmin, kurš koks tas ir, skatoties pēc fotogrāfijām; noslēgumā piedāvājam koku deju -improvizāciju, liekot lietā apgūtās, izdomātās kustības;
  2. Var visai grupai uzlikt attēlu prezentāciju, kur katra koka atdarināšanai ieprogrammējam noteiktu laiku (sekundēs), ņemot vērā konkrēto bērnu domāšanas ātrumu, uzmanības noturību u.c. aspektus. No sākuma visa grupa noskatās 4-5 min. attēlu sēriju, tad, skatoties nākamreiz, visi radoši atdarina ekrānā redzamos attēlus noteiktajā laikā. Trešā stadija – vingro stilizētos vingrojumus ritmiski, pareizi ievērojot ieelpas -izelpas ritmu. Vai nu skolotājs pats sagatavojas šos vingrojumus parādīt vai uzliek jau gatavo video, tā iegūstot iespēju koriģēt bērnu kustību izpildījumu  individuāli.                                                                                                                                           Zemāk daži attēlu piemēri. Jūs variet safotografēt savus un pat uzdot bērniem atrast šos īpašos kokus tuvākajā apkārtnē.

 Dārzeņi vingro!

Vērojam īstus dārzeņus un radoši domājam, kā atdarināt kustībās to formas vai pētām šeit sagatavotās fotogrāfijas. Metodikas var būt dažādas!

1)No sākuma katram bērnam tiek iedotas 3-4 fotogrāfijas. Viņš klusībā modulē , kā to atdarinās. Sadalām bērnus pāros vai nelielās grupiņās, lai viņi ekspertē viens otru. Minam mīklas – kurš kuru dārzeni, augli ir atdarinājis. Vēlāk vingrojam jau sakārtotu, stilizētu vingrojumu kompleksu. Tālāk stundā veicam programmas aktivitātēs paredzēto, variējot ar savām idejām.

2) Visiem bērniem kopā rādām augļu un dārzeņu attēlu prezentāciju, kurā tie ir sakārtoti noteiktā secībā tā, lai sākumā stāvus pozīcijā  tiktu izvingrināta ķermeņa augšdaļa, vēlāk sēdus, guļus pozīcijā – apakšdaļa. Prezentācijā iestatām noteiktas sekundes katram attēlam, paši zinot, cik tas aizņems laika atdarinot un aptuveni kādā pozā to varētu attēlot. Prezentācijas garums būtu vēlams ne vairāk kā 5 min. Tāpēc pirmo reizi skatoties, bērniem jādomā radoši, bet, otrajā reizē skatoties, skolotājs izvēlas veiksmīgākās bērnu parādītās pozas pie katra attēla un nu tās atdarina visa grupa vienādi. Beigās, protams, ir iespējama arī skolotāja versija par šo tēmu. Tātad -kopā 15 minūtes.

Piemēru prezentācijai skat. šeit:

Augļi un dārzeņi vingro

Augļu un dārzeņu attēlošanas video piemērs (šai pašai prezentācijai):

 

Āzis vingro rudenī!

No sākuma bērni nekustīgi vēro 3min. video ar āža kustībām. Tad daži bērni citiem parāda kādu kustību, kura visspilgtāk palikusi atmiņā. Tālāk vienlaicīgi skatāmies video 5.30 min. “Āža kustību atdarināšana” un atdarinām tās katrs savā sapratnē. Raugāmies, lai bērni nesatrakojas un saglabā mierīgu vērotāja pozīciju. Ja viņi pieradīs pie šāda veida vingrošanas un vērošanas regulāri, tad lēnām izstrādās pret to arī nopietnu attieksmi. Nākamajā nedēļas nodarbībā atkārtojam kustības, kuras palikušas atmiņā un vingrojam pašu kompleksu ar stilizētajām kustībām un dainu dziesmām fonā. Kamēr nav izstudētas kustības, lieki skaņas efekti novērš uzmanību.

1.Āža kustību vērošana 3 min.:

2.Āža kustību atdarināšana (palēlinājums) 5.30 min:

3. Āža stilizētās kustības, vingrošana ar dainām (skolotāja var izstrādāt savu kompleksu).

 

Eža vingrošana

Konceptuāli vingrojumi ir par tēmu “velšanās kamolā”-mugurkaula stiepšana, pašmasāža. Ir labi katru kustību saskaņot ar ieelpām un izelpām. Tas palīdzēs attīstīt kustību koordināciju. Neaizmirstam, ka ieelpas un izelpas ritms var būt diametrāli pretējs -ja uz vienu kustību kāds ieelpo, tad kāds cits uz šo pašu kustību var izelpot un ieelpot uz nākamo.

1.Iepazīstam un atdarinām:

Vingro ar dainām: Eža vingrošana:

 

Kaķa vingrošana

Būtu labi, ja bērni uz sporta stundu atnes savu mīluļu-kaķu fotogrāfijas. Vēl labāk, ja vecāki uzfilmē savu kaķi video (ja ir tāda ekskluzīva iespēja). tad tos arī atdarinām, ja ne, tad izlīdzamies ar šo piedāvājumu:

1.Kaķa kustību vērošana: 2.min.

2.Kaķa kustību atdarināšana improvizējot: 4.30 min

3.Kaķa stilizētais vingrojumu komplekss.

 

Vardes vingrošana

Vardes vingrošana gan vērošanai, gan atdarināšanai:

Šī video noslēgumā redzams, kā varde nekustīgi sēž un kustina tikai apakšžokļa ādu. Cilvēks lieliski šo kustību var atdarināt, kustinot aizvērtā mutē mēli te pie zobiem, te dziļāk rīklē. Un bērni var to viegli iemācīties.

Taču šai kustībai ir daudz dziļāka nozīme un tā  ir pazīstama vairākās garīgo prakšu skolās. Mēles stāvoklim meditācijā ir ļoti būtiska nozīme. Var izdalīt 3 mēles būtiskākos stāvokļus:

  1. Mēle pie zobiem.Ja mēles galiņš ir viegli pielikts pie zobiem, tad tas stimulē cilvēkā gaisa stihiju un ar to saistītos ogrānus (piem.,plaušas), bet, ilgstoši turot mēli pie zobiem atslābinātā stāvoklī, var parādīties miegainība un sākties žāvāšanās, kas pazemina koncentrēšanās spēju.
  2. Mēles galiņš pie augšleju viduča. Šis stāvoklis stimulē cilvēkā uguns stihiju un ar to saistītos orgānus (piem., sirdi, aknas, asinsriti). Taču, ilgstoši turot mēli šādā stāvoklī, paliks sausa mute.
  3. Mēles galiņš aprullēts virzienā uz rīkli stimulē cilvēkā ūdens stihiju un ar to saistītos orgānus (piem., nieres, virsnieres, žultspūsli u.c.) Ilgstoši turot mēli šādā stāvoklī, pastiprināti sāk darboties siekalu dziedzeri.                                                                              Visi šie trīs mēles stāvokļi iesācējam garīgajā praksē būtu harmoniski jāpamaina. Mēle palīdz arī harmoniskai enerģētiskajai cirkulācijai jeb pozitīvi un negatīvi lādētās enerģijas transformācijai.                                                                                                                  Varde sēž nekustīgi meditatīvā pozā, bet iekšēji mēle kustās dažādos stāvokļos. Sākotnēji bērni to var atdarināt tieši tā, kā to dara varde -ātri, bet vēlāk stilizētajā kompleksā tas būtu jādara lēnām iepriekš minētajos 3 stāvokļos, tā, lai varētu izjust atšķirības sajūtās.  Vēl šis vingrinājums (mēles aprullēšana) ļoti palīdz pļāpīgiem bērniem, kuri ātri pazaudē savu enerģiju un jūtas noguruši. Viņiem var ieteikt aprullēt mēli kā varde, kādu laiku paklusēt un uzkrāt sevī vairāk spēka. Tas atrisinātu arī dažas disciplīnas problēmas, jo skolotājs nevis vienkārši lūdz apklust, bet paklusēt kā vardei ar aprullēto mēli. Tas tiešām arī tīri fizioloģiski mazina vēlmi lieki runāt.

Vardes kustību stilizācija, komplekss (vingro Elizabete Lodiņa):

Kustību stilizācijai savā gaumē Vardes dziesma (Solvitas un Elizabetes Lodiņu vārdi, tautas melodija):

 

Vabole:

 

Ziemas ainava. Eglīšu vingrošana 4,30 min. komplekss atkārtojas 2 x:

  1. Ar demonstrējumu:
  2. Bez demonstrējuma – radošais uzdevums katram bērnam:                                                    
  3.  Izpildījums: 1) skatāmies video, 2) skatāmies un atdarinām brīvi improvizējot, 3)vienojamies par konkrētām kustībām, kopīgi veidojot savu kompleksu.                             Uzmanību! Atsevišķās kustībās iespējams ieņemt špagatas pozu. Ja zinām, ka kāds no bērniem to var darīt, tad pirms šī video vērošanas un atdarināšanas iesildām bērniem muskuļus, saites ar staipīšanās vingrojumiem, iztēlojoties, kas vēl varētu būt ziemas ainavā – kalni (noliekšanās uz priekšu, aizsniedzot grīdu), ielejas – atliekšanās atpakaļ vai tiltiņa poza, izpildīta no grīdas); klusas upītes tecēšana (Māras līklocis)- viļņveida kustības vai līkloča skrējiens u.c.

 

Balodis vingro!

Pēti baloža kustības:

Atdarini baloža kustības palēninājumā:

 

Putnu vingrošana

 

1.Putnu vērošanai un radošai atdarināšanai  9min.:

2. 7 min.Putnu vingrošana ar putnu video,  dainām un balss  norādījumiem bērniem par vingrošanu (te ir aplūkoti: cīrulis, dzeguze, žubīte, balodis, pīle, gulbis, zoss, gailis. Ja bērni atdarina šos putnus kustībās, tad tālāk var veidot svilpaunieku prototipus. Uzspēlējiet spēli: pēc video skatīšanās  bērns parāda mīļākā putna kustības, pārējiem jāatmin. Bērnam iedodiet zīmējumu ar šo putnu un viņš, veidojot svilpaunieku mēģina to uztaisīt līdzīgu. Bildes variet lejuplādēt šeit:

Vingrošanas putni veidošanai

 

Šeit tas pats putnu video ar kustību demonstrējumu:

Māla svilpaunieka gatavošana (viens no trijiem variantiem)

 

Dzērves dejo!

Dzērves dejo ļoti lēni, lai varētu atdarināt:

 

Bites tekalē!

 

Dzīvnieki palīdz vokālajās nodarbībās!

IĪ skaņas dzīvnieku un putnu balsīs

zirgi, vanags, dzērve, gailis:

 

Mājdzīvniek skaņas atdarināšanai:

******