Jāņi

Pats svarīgākais Saulgriežos/Saulstāvjos ir attīrīties tik ļoti, lai gaisma pilnībā ieplūst ķermenī, savienojas dvēsele ar Dievu un pilnībā izšķīst mazais, vēlmju piepūstais ego.

Prezentācijā Jūs izlasīsiet galvenās dainas, rituālās norises un simbolus. Taču gatavošanās un svinēšanas dziļākā būtība ir tik liela, plaša, ka labāk ir kopā vienreiz nosvinēt, nekā lasīt par to visu daudzas lapas.

 

uguns   – te dainas par uguni.

Māra, govis, piena simbolika

Un te arī Jāņu rituālu filma bērniem:

Bet te viss par individuālajām pirts slotām un īpašo pēršanos zāļu pirtī:

 

Dziesmas

Solvitas Lodiņas veidotā dziesmu izlase (ar notīm):

Jāņu dziesmas 2017

Izpilda Vītolu ģimene (ieraksts KLKI filmām)

1.Ai, Jānīti, Dieva dēls(i)

2. Jānis pa Jāņiem:

3. Jānīšami treji vārti:

4. Siera dziesma:

 

Ugunslietu gatavošana:

 

****