KONTAKTI

Biedrības : “Kustība par latvisku kultūru izglītībā”
 
 
Kontakti:
Valdes priekšsēdētāja – Solvita Lodiņa
t.26135650, e-pasts: [email protected]
pasts: “Kalēji K”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads,LV4146
 
 
 
Rekvizīti:
Kustība par latvisku kultūru izglītībā
Reģ.Nr. 40008184609
Juridiskā adrese:
“Kalēji K”, Raiskuma pagasts,
Pārgaujas novads,LV4146
 
 
Banka: Citadele
Kods:PARXLV22X
Konts: LV42PARX0013244070001