GADSKĀRTAS

Gadskārtas ir KLKI daudzu gadu veidots projekts.

Sākuma posmu – no 2012.-2017.gadam finansiāli atbalstīja Latvijas uzņēmēji, fonds “Jamuna”, kurš šobrīd ir jau beidzis savu darbību. Šajā laika posmā tika izveidotas gadskārtu ieražu filmas pirmsskolas vecuma bērniem. Tās ir sasitītas ar KLKI veidoto pirmsskolas programmu.

Filmēšanas grupā darbojās: Jānis Rēdlihs, Maija Smildziņa, Edgars Lipors, Solvita Lodiņa

2018.gadā KLKI veido mācību filmas, interaktīvās darba lapas par gadskārtu ieražu svētkiem 1.-9.klasēm.

Saistīts attēls

Tas ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēts projekts un filmas ir paredzēts piesaistīt jaunajam kompetencēs balstītajam mācību saturam.

Filmēšanas grupā : Solvita Lodiņa, Madis Krūzis, Ēriks Lauskis, Einārs Lauris

Pasākumos filmējas pirtnieku un citas  ģimenes no visas Latvijas.

Intervijas ir snieguši:

Ilga Reizniece, Edgars Lipors, Indra Čekstere, Vija Kudiņa, Anastasija Neretniece, Ingūna Žogota u.c.

Konsultanti: Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija, vadītāja Gunta Neretniece, Sandra Aigare