4.-6. klasēm

Jumji

“Labības novākšanas tradīcijas” Lēdurgas f/k “Putni” 

Apjumības

Pļaujas svētki V. Ķ. Ates muzejā.

Apjumības

Linu apstrāde V. Ķ. Ates muzejā.

Ūsiņi

Edgars Lipors. Mācību filma  5.klasei literatūrā, 5.7. temats “Fantāzija”, 1.-2. apakštemats “Tautas nostāsti un teikas par pārdabiskām būtnēm” 

Ziemassvētki

Latviešu valoda 4. klasei, 4. 4. temats “Vai dzīvniekiem ir valoda?”