Mārtiņi

 

Mārtiņus svin 5.-6.novembrī. Tie tiek svinēti par godu Ziemas sākumam. Līdz šai dienai jābūt pabeigtiem visiem lauku darbiem tīrumos. Laukiem jābūt apartiem. Mārtiņos pēdējo reizi dzen ganos lopus. Līdz Mārtiņiem jābūt izžāvētai visai labībai un izkultai(ar spriguļiem rijā). Mārtiņos sākās maskotie gājieni no sētas uz sētu. Mārtiņu maskas atšķiras no Ziemassvētku un Meteņu maskām. parasti tie ir vecīši, Mārtiņbērni. Ziemassvētkos ir čigāni, danču bērni, bet Meteņos -budēļi un ķekatas. Vecīšu maskas simbolizē tos pašus veļus. Nu viņi ciemojas jau redzamā veidolā. Mārtiņi noslēdz kluso un skumjo veļu laiku. Mārtiņdienas svinībām jābūt jautrām, jo ir pabeigti visi smagie lauku darbi un nu varēs atpūsties, darīt kādus vieglākus darbus istabā. Mārtiņbērni nes svētību laukiem, cilvēkiem, atgādina par saviem senčiem un sakrālajām vērtībām. Mārtiņbērnus tāpat cienā, kā citas maskas. Mārtiņos daudz jokojas, notiek gaiļu cīņas. Gaiļa nokaušana Mārtiņos simbolozē gaismas aiziešanu (nokaušanu). Ar bērniem mēs varam runāt par lepnības-gaiļa  nokaušanu.

Mārtiņdienas vecīšu maskas gatavošana:

Leļļu filma “Mārtiņdienas vecīšu maskas” 

 

Mārtiņu dziesmas:

1. “Atbrauca Mārtiņš”, Aisma un Rihards Valteri, Solvita Lodiņa:

2.”Kas dimd, kas rīb”, folkloras kopa “Dārdi”

3. “Mārtiņam(i) gaili kāvu, folkloras kopa “Dārdi”:

4. Nogodēju rudzus miežus”, f/k “Kokle”

5. “Nogodēju rudzus, miežus”, f/k “Dārdi”