Jumji. Māras. Jēkabi.

 

Pirmsskolas vecuma bērniem domātais Leļļu video “Jumja talka. Māras laiks” noder, lai izprastu, ar ko atšķiras Jumja svinības no Apjumību svinībām un, lai izprastu Jumja ķeršanas, glabāšanas rituālu un tā jēgu, kā arī redzētu, kā senči novākuši labības laukus ar sirpjiem, vienročiem, izkaptīm, kā sējuši labību kūļos.

 

2. Kukulītis  pēc pasakas motīviem “Kukulītis” 7 min.

 

3.No grauda līdz maizei

 Dziesmas 

1.Eita visi nu uz lauka Jumi ķert(i) tīrumā. (Dzieti. Elga Broka)

2. Es jums saku, jauni puiši.(Dzieti)

3.Jumītim(i) klēti taisu deviņiemi apcirkņiem(i). (Dzieti.)

4. Jumītim klaipu cepu (Māte dzied pie svētku galda).(Solvita Lodiņa)

5. Met, Dieviņi, zelta krustu (galda dziesma).(Edgars Lipors un Solvita Lodiņa)

6. Apjumību dancītis (Folkloras kopa “Kokle”)

****

Mācību filma “Jumalas un Jumja auglība un svētība” ir emocionāls stāsts , kas domāts 1.-3.klašu skolēniem.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem:

Mēs- filmas veidotāji paši sev uzdevām jautājumu par to, vai Jumis sevī ietver abu dzimumu- vīrišķo un arī sievišķo netveramo, dievišķā pirmssākuma enerģiju, spēku, auglību? Uzdodiet arī Jūs-pieaugušie šādu jautājumu sev! Pareizās atbildes nav, jo mēs nezinām, kā radusies šī Jumja godināšanas tradīcija!

Lai cilvēkiem dzimtu bērni, ir vajadzīga gan vīrišķā gan sievišķā dievišķā auglība un svētība. Izejot no šīs patiesības filmā arī iekļāvām Jumi un Jumalu kā galvenos tēlus, kas atklāj auglības un svētības būtību Jumja rituālā labības novākšanas talkā, lai gan dainās par Jumalu ir atrodamas tikai dažas četrrindes un vēsturiskajos avotos tā pieminēta vien vienā teikumā, bet par izplatību Latvijas novados vispār nav precīzu ziņu.

Filmas galvenā doma: jāizturas ar cieņu pret katru labības vārpu, pret darbu, vienam pret otru, tad saņemsi Jumja un Jumalas dievišķo auglību un svētību.

Skolotāju ziņā paliek šo tēmu izvērst tā, lai  bērni aptvertu, kāda ir auglība un svētība ģimenē, dārzā, mācībās, radošajās idejās?  Kādos gadījumos māte un tēvs dod svētību saviem bērniem? Kas notiek, ja nav ne auglības, ne svētības?

****

Mācību filma “Darba tikums. Labības pļaušanas tradīcijas. Jumja ķeršanas un glabāšanas rituāls” ir domāta 4.-6.klašu skolēniem. Filmā tiek paskaidrots, ka augusta mēneša laikā svinētie svētki ir ļoti vāji atspoguļoti kādā literatūrā, līdz ar to tradīcijas par labības novākšanu dažādos Latvijas novados ir fragmentāras.

Filmas pirmajā daļā skatītājiem tiek piedāvāts iepazīt labības, otrajā daļā -darbarīkus, ar kuriem tās tika novāktas, bet trešajā daļā skatītājs tiek aicināts iepazīties ar Jumja ķeršanas un glabāšanas rituālu. Filmas izskaņā variet iepazīties ar Anastasijas Neretnieces  atmiņām par šī laika tradīcijām.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem:

Filmā skatītājiem tiek uzdoti daudzi jautājumi, doti uzdevumi. Ja vēlaties uz jautājumiem paši atbildēt, paspēt izpildīt uzdevumus, lūdzu, filmu attiecīgajā vietā apturiet un darbojieties praktiski līdzi!

Un kad ir iespēja – labāk izmēģiniet visu paši! Seno darbarīku mūsdienu varianti ir nopērkami saimniecības preču veikalos dārzniecības nodaļās! Šīs sajūtas bērniem palīdzēs  izjust maizes vērtību.

 

****

Mācību filma “Kas ir Jumis? Kāda tam jēga un nozīme mūsdienās?” ir domāta 7-9 klašu skolēniem un visiem interesentiem.

Filmas pirmajā daļā skatītājs var ielūkoties Jumja ķeršanas rituāla norisēs Aglonas novada bioloģiskās zemnieku saimniecības “Laimas” rudzu  laukā, ko veic saimnieki Mārīte un Jānis Mežinieki kopā ar talciniekiem – ģimenēm no visas Latvijas. Skatītājiem filmā tiek  uzdoti dažādi jautājumi, kā arī dots uzdevums atrisināt problēmu – kuram pēc taisnības pienāktos paņemt sev atrasto Jumi-svētību un auglību- divas vārpas viena stiebra galā: saimniekiem vai talciniekiem.

Jumis un auglība, tās sargāšana, godā, cieņā turēšana šajā filmā tiek aplūkoti kā vērtība un bioloģiskās, ekoloģiskās  saimniekošanas un domāšanas pamatprincips nevis kā seno cilvēku mitoloģiska vīzija un māņticīgs ticējumu un fantāzijas  auglis.

Šajā filmā etnogrāfe Indra Čekstere stāsta par Jumja vārda un jēdziena izcelsmi, izplatību dažādos Latvijas novados,  salīdzina ar tradīcijām  lietuviešu, igauņu un citu tautu kultūrās.

Metodiskie ieteikumi skolotājiem:

Filmu var izmantot 9.klašu literatūras tēmā “Latviešu mitoloģiskās būtnes un maģija tautas tradīcijās”, kā arī 7.klases literatūras tēmā “Gadskārtas”. Rādot filmu skolēniem, apturiet skatīšanos vietās, kur skatītājiem tiek uzdoti jautājumi un veltiet laiku, lai bērni uz tiem paspētu  atbildēt. Tikai pēc kvalitatīva, radoša  domāšanas procesa, filozofēšanas par doto tēmu, turpiniet skatīšanos! Ja nepieciešams- uzdodiet arī savus papildus jautājumus vai aiciniet bērnus pašus noformulēt jautājumus par redzēto fragmentu! Tas veicinās domāšanas un radošuma caurviju kompetenci. Vienas klases skatītājus var sadalīt divās daļās – vieni izdomā jautājumus, otri uz tiem atbild.

Filmas garums ir 21 minūte un kopā ar radošās domāšanas procesu paies visa mācību stunda -40 minūtes. Rēķinieties ar to un sadaliet laiku vienmērīgi! Jums ir iespēja filmu skatīties divos piegājienos, jo tā nosacīti sadalīta 2 daļās: 1)vizuālā sajūtu informācija, kas atspoguļojas praktiskas talkas sižetos un 2) zinātniski- pētnieciskā daļa – intervija.

P. Šmits par Jumi