BIEDRIEM

2011.gada 14.oktobrī tika nodibināta biedrība: “Kustība par latvisku kultūru izglītībā”. Tās 14 dibinātāji ir cieši saistīti ar dažādām Latvijas mācību iestādēm. Dibināšanas galvenā ideja – apvienoties skolotājiem – praktiķiem pieredzes apmaiņas nolūkos un nolūkā izstrādāt jaunas metodikas, mācību līdzekļus, kuros latviešu tradicionālā kultūra būtu atspoguļota pilnvērtīgi un mūsdienu bērniem saprotami.

KLKI biedrībā var iestāties gan individuāli, gan kolektīvi (mācību iestāde), aizpildot:
1) INDIVIDUĀLĀM PERSONĀM:
2) JURIDISKĀM PERSONĀM:

KLKI juridisko biedru iestāšanās-anketa 

KLKI normatīvie akti:

KLKI statūti – 2016

Biedru uzņemšanas noteikumi 2016.g

Iekšējās kārtības noteikumi

Biedrības: “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” valdes locekļi:

Vārds, uzvārds Biedra vieta biedrībā Darba vieta  Kontakti: telefons, e-pasts
Solvita Lodiņa Priekšsēdētāja KLKI t.26135650,
[email protected]
Ilze Šulte Valdes locekle Siguldas interešu izglītības centrs t.29172138, [email protected]
 Dace Eihmane  Valdes locekle Tukuma   PII „Pasaciņa”  t.26619262

[email protected]

Elita

Dombrava

Valdes locekle Karjeras konsultante,

ped.mg

t.29453338

[email protected]


KLKI simbols: