BIEDRIEM

Biedrība “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” tika nodibināta 2011.gada 14.oktobrī. Tās 14 dibinātāji ir cieši saistīti ar dažādām Latvijas mācību iestādēm. Biedrības izveidošanas galvenā ideja – apvienoties skolotājiem – praktiķiem pieredzes apmaiņas nolūkos, kā arī nolūkā izstrādāt jaunas metodikas, mācību līdzekļus ar dažādu projektu palīdzību,  kuros latviešu tradicionālā kultūra būtu atspoguļota sistēmiski, pilnvērtīgi un mūsdienu bērniem saprotami.

KLKI biedrībā var iestāties gan individuāli, gan kolektīvi (mācību iestāde), aizpildot:
1) INDIVIDUĀLĀM PERSONĀM:

iestāšanās anketu-iesniegumu 

2) JURIDISKĀM PERSONĀM:

KLKI juridisko biedru iestāšanās-anketa

KLKI normatīvie akti:

KLKI statūti – 2019

Biedru uzņemšanas noteikumi 2019.g

Iekšējās kārtības noteikumi

Biedrības: “Kustība par latvisku kultūru izglītībā” valdes locekļi:

Vārds, uzvārds Biedra vieta biedrībā Darba vieta  Kontakti: telefons, e-pasts
Solvita Lodiņa Priekšsēdētāja KLKI, Cēsu 2.pamatskola t.26135650,
[email protected]
Ilze Šulte Valdes locekle Siguldas novada Jaunrades centra direktore t.29172138, [email protected]
 Dace Eihmane  Valdes locekle Lizuma vidusskolas direktores vietniece pirmsskolas jomā  t.26619262  

[email protected]

  

 

      

 

       


KLKI simbols: