Ūsiņi

 

Ūsiņa tradīcija folkloras pierakstos – ticējumi, teikas, nostāsti:

Ūsiņa tradīcija

Ūsiņš ir arī bišu Dievs. Tādēļ varam iepazīties ar biškopību. Bites simbolizē dvēseli. Skatoties uz bišu rosību stropā, mēs varam nojaust, kā dvēseles drūzmējas pie “ieejas pasaulē”, jo tikai tur (šeit) ir iespējams ievākt saldumu -medu no katra mūsu dzīves notikuma.

Pasakas par zirgiem 

zirgi dainās

Leļļu video Ūsiņi”

Pār kalniņu Ūsiņš jāja

Ar akmeņa kumeliņu.

Tas atnesa kokiem lapas,

Zemei zaļu āboliņu.

Dzied un spēlē Edgars Lipors:

Tumša nakts, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņ'(dzied un spēlē Edgars Lipors):

Tumša nakts melodija instrumentāli (akordeonu spēlē Edgars Lipors):

Jautrs zirgu dancītis ( akordeonu spēlē Edgars Lipors):